Bekende citaten uit Paradise Lost

BOOK ONE

Citaat 1
Context: Mogelijk het bekendste fragment uit Miltons meesterwerk is Miltons aanroeping van de muze in Book One:

"Of Man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat"

(versregel 1-5)

Zing over d' eerste zonde van de mens
en hoe de vrucht van de verboden boom
dood en verdriet bracht in de wereld en het
verlies van Eden, tot een groter Mens
herstel bracht van 't gezegend paradijs

 - vert. J. Grandgagnage

 

Citaat 2
Context: Satan relativeert zijn nederlaag door te zeggen dat zijn geest, waar hij zich ook bevindt, onveranderd blijft.

"A mind not to be changed by place or time.
The mind is its own place, and in itself
Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."

(versregel 253-256)

Die vaste geest is op zichzelf een plaats
die hemel tot hel en hel tot hemel maakt.

- vert. J. Grandgagnage

 

Citaat 3
Context: In Book One ligt Satan verslagen en geketend in de helse vuurpoel en hij bedenkt dat het misschien beter is om in de hel te blijven:

"Better to reign in Hell than serve in Heaven!"

(versregel 263)
Beter een heerser in hel dan een knecht in de hemel!

- vert. J. Grandgagnage

 

BOOK THREE

Citaat 1
Context: Milton roept aan het begin van Boek 10 weer zijn muze aan, deze keer met de naam 'Heilig Licht'.

"... while in my flight
Through utter and through middle darkness borne,
With other notes than to the Orphean lyre
I sung of Chaos and eternal Night;
Taught by the heavenly Muse to venture down
The dark descent ..."

(versregel 14-)

.. En op mijn vlucht
door diepste en mindere duisternis gedragen,
bezong ik Chaos en de eeuwige nacht
met andere tonen dan Orpheus' lier;
De hemelmuze hielp me bij het dalen
naar de hel ...
- vert. J. Grandgagnage

 

BOOK FOUR

Citaat 1
Context: Satan vraagt zich af, wanneer God hem na gedwongen onderwerping genade schenkt, hoelang het zou duren voor hij terug in opstand zou komen tegen de Almachtige:

"Vows made in pain, as violent and void.
For never can true reconcilement grow,
Where wounds of deadly hate have pierced so deep:"

(versregel 97-)

Uit beloften in pijn en met geweld
afgedwongen groeit geen echte verzoening
als haat zulke diepe wonden sloeg

- vert. J. Grandgagnage

 


BOOK TEN

Citaat 1
Context: Adam beklaagt zich om zijn erbarmelijk lot nu God hen heeft gestraft voor het eten van de verboden vrucht. Nochtans, zo zegt hij, heeft hij zelf nooit gevraagd om vanuit het duister in de Hof van Eden te worden geplaatst.

"... O fleeting joyes
Of Paradise, deare bought with lasting woes!
Did I request thee, Maker, from my Clay
To mould me Man, did I sollicite thee
From darkness to promote me, or here place
In this delicious Garden?"

(versregel 742-)

... O, vluchtige
vreugde van Eden, met blijvend leed betaald!
Verzocht ik U, Maker, om mij uit klei
tot Mens te vormen? Of heb ik U gevraagd
mij uit het duister te verheffen en hier
te plaatsen in deze mooie tuin?

- vert. J. Grandgagnage