Interessante websites met Nederlandse vertalingen:

  • Shakespearevertalingen met vertalingen van Jules Grandgagnage
  • John Donne, Leven en werk, met Nederlandse vertalingen; vertalers: Arie van der Krogt, Cornelis W. Schoneveld, Guido Vanhercke, Frank Despriet, Willem van der Vegt, Wim Tigges, Arie Sonneveld en Jules Grandgagnage
  • De Essais van Montaigne, website met vertalingen van de Essais van Jules Grandgagnage
  • Marie de France, website over leven en werk van de Franse dichteres

  • Wereldliteratuur, over teksten die veel invloed uitoefenden op de cultuurgeschiedenis