Miltons biografie

John Milton (Londen, 9 december 1608 – Chalfont St. Giles, 8 november 1674) was een Engels dichter, polemist, en ambtenaar uit de tijd van het Engelse Gemenebest. Hij is vooral bekend om zijn epische gedicht Paradise Lost.

John Milton was een ontwikkeld man, een polemisch schrijver, en een functionaris onder het bewind van Oliver Cromwell. Hij schreef in een tijd van religieuze veranderingen en politieke onrust in Engeland, en zijn poëzie en proza ​​reflecteren zijn eigen bekommernissen om deze actuele thema's. Een voorbeeld hiervan is zijn verhandeling Areopagitica, zijn populairste prozawerk. Behalve in het Engels schreef hij ook in het Latijn en Italiaans, en zijn reputatie droeg tot ver over de landsgrenzen heen. Na zijn dood taande Miltons aanzien als schrijver, en dat bleef zo gedurende enkele eeuwen. Al in een vroeg stadium werd hij het ​​onderwerp van partijdige biografieën (John Toland en Anthony à Wood). Samuel Johnson schreef ongunstig over Miltons politieke overtuigingen als die van "een bittere en norse republikein ', maar prees uitbundig zijn gedicht Paradise Lost als "een van de knapste scheppingen van de menselijke geest". William Hayleys biografie uit 1796 noemde hem de "grootste Engelse auteur". Men beschouwt hem over het algemeen als een van de belangrijkste schrijvers in het Engels en als een vooraanstaand denker.

 

Drama en poëzie:


L'Allegro (1631)
Il Penseroso (1631)
Comus](een maskerade ('masque') (1634)
Lycidas (1638)
Poems of Mr John Milton, Both English and Latin (1645)
Paradise Lost (1667)
Paradise Regained (1671)
Samson Agonistes (1671)
Poems, &c, Upon Several Occasions (1673)


Proza:


Of Reformation (1641)
Of Prelatical Episcopacy (1641)
Animadversions (1641)
The Reason of Church-Government Urged against Prelaty (1642)
Apology for Smectymnuus (1642)
Doctrine and Discipline of Divorce (1643)
Judgement of Martin Bucer Concerning Divorce (1644)
Of Education (1644)
Areopagitica (1644)
Tetrachordon (1645)
Colasterion (1645)
The Tenure of Kings and Magistrates (1649)
Eikonoklastes (1649)
Defensio pro Populo Anglicano (1651)
Defensio Secunda (1654)
A treatise of Civil Power (1659)
The Likeliest Means to Remove Hirelings from the Church (1659)
The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth (1660)
Brief Notes Upon a Late Sermon (1660)
Accedence Commenced Grammar (1669)
History of Britain (1670)
Artis logicae plenior institutio (1672)
Of True Religion (1673)
Epistolae Familiaries (1674)
Prolusiones (1674)
A brief History of Moscovia, and other less known Countries lying Eastward of Russia as far as Cathay, gathered from the writings of several Eye-witnesses (1682)
De Doctrina Christiana (1823)